Karlov

5. února 2011 v 23:52 |  Praha 2
Areál Karlova mám z domova téměř na dohled, občas chodím kolem, ale s ostudou přiznávám, že uvnitř jsem donedávna ještě nikdy nebyla. Nakonec jsem se tam vypravila, abych zjistila, že kostel, který mě zajímal nejvíc, je otevřený jen v neděli odpoledne.  Došlo na něj konečně až o letošních Třech králích a opět se mi potvrdilo to, že se člověk občas plahočí za zážitky po celém světě a přitom přímo pod nosem má nečekanou nádheru.
Karlov, celým názvem Kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého, je totiž opravdu unikátní. Najdete ho v malém parčíku u novoměstského konce Nuselského mostu. Jeho tři baňaté kopule jsou  vidět zdaleka v celém Nuselském údolí a na Vyšehradě.  

20100913_136
Do areálu se vstupuje touto raně barokní bránou na konci ulice Ke Karlovu


20100913_137

Ještě před branou si můžeme prohlédnout malou kapličku zasvěcenou Panně Marii


20100913_188
Bránou se dostaneme na nádvoří, kde  se vpravo nachází vstup do prelatury bývalého kláštera kanovníků sv. Augustina. Klášter byl zrušen už v roce 1785, poté sem byla umístěna takzvaná chorobnice, v pozdějších letech sloužil jako pobočka nemocnice na Bulovce a v posledních desetiletích tu sídlí Policejní muzeum (dříve Muzeum SNB a vojsk MV). Přiznám se, že v muzeu jsem nikdy nebyla, ani když to bylo ve škole povinné. Možná bych to měla napravit, klášter by mohl být uvnitř zajímavý.


20100913_153
To, co mě na Karlově nejvíc zajímá, je slavný kostel. Byl založen společně s klášterem v roce 1350 Karlem IV., který údajně osobně položil základní kámen. Kostel měl být kopií pohřebního dómu Karla Velikého v Cáchách. Byl postaven ve tvaru oktagonu a Karel IV. věnoval kostelu relikvii - tři zuby Karla Velikého. K vysvěcení provizorně zastřešeného kostela došlo v roce 1377.


20100913_160
Z původního kostela do dnešní doby zůstalo ovšem jen obvodové zdivo. Kostel byl přestavěn v pozdní gotice a klenba, kterou dnes v kostele vidíme, je dokonce až z roku 1575. Klenba je tak nádherná, že v té době lidé nechtěli věřit, že by ji dokázal stvořit člověk. Vznikla tak pověst o tom, že se architekt při její stavbě spojil s ďáblem.


20110109_06
Další pověstí je, že architekt, který klenbu postavil a jehož jméno se nezachovalo, sám nevěřil, že po odstranění lešení klenba nespadne - po dokončení stavby lešení zapálil a společně s ostatními  vyběhl z chrámu. Když se po chvíli ozvala ohromující rána, všichni si mysleli, že klenba spadla. Nešťastný architekt se rozběhl z kopce dolů k Vltavě, do které se vrhl a utopil se v ní. Když se pak v kostele usadil prach, dělníci zjistili, že spadlo pouze lešení a že nádherná klenba vydržela. Její výška je 18 metrů, průměr 22 metrů a tloušťka žebroví je v některých místech pouze 19 centimetrů. 

  
20110109_19
Klenba nemá žádnou opěru, opírá se jen o svorníky ve zdech


20110109_10
Klenba polygonálního kněžiště je starší než klenba lodi, pochází z pozdní gotiky z roku 1498.  Kněžiště je jedinou částí kostela, kde zůstaly gotické prvky. Hlavní oltář je novogotický z roku 1872, byl proveden podle návrhu B. Wachsmanna a jsou na něm malby A. Lhoty a dřevěné sochy J. Brühlmayera e E. Veselého.


20110109_14
Ostatní výzdoba interiéru kostela je barokní, byla provedena podle návrhu F. M. Kaňky z roku 1733 a z pozdějších let


20110109_11


20110109_25
Chrám byl zasvěcen také kultu Panny Marie. Na bočním oltáři můžete vidět raritu, která v době zhotovení vyvolala skandál - obraz těhotné Panny Marie. K ní se chodily modlit těhotné ženy, které prosily za dobrý průběh porodu. Údajně se sem několikrát přišla pomodlit i Marie Terezie, která, jak známo, byla těhotná skoro pořád. V kostele je dnes jen kopie obrazu od J. Hellicha z roku 1871, originál najdete v nedalekém kostele sv. Apolináře, kam se dostal v 1. polovině 19. století, kdy byl karlovský kostel odsvěcen - a protože nesl farnosti příjmy od bohatých žen, farář od Apolináře ho po opětovném vysvěcení Karlova odmítl vydat.


20110109_21
Bohatá barokní sochařská výzdoba  je z polychromovaného dřeva a pochází z 1. poloviny 18. století. Autorem je polský sochař J. J. Schlansowski.


20110109_05
Kruchta naproti kněžišti byla vybudovaná  F. M. Kaňkou v 1. polovině 18. století, sochy jsou opět od Schlansowského. Varhany  byly sestaveny v roce 1733.


20110109_04
Kostel má jednu zvláštnost a tou je takzvaná Malá Palestina. Vybudovali ji tady na začátku 18. století  augustiniáni z přilehlého kláštera, kteří se rozhodli, že v kostele postaví kopii Svaté země. V roce 1708 byl proto ke kostelu přistavěn výklenek podle návrhu J. B. Santiniho Aichla a do něj byla vestavěna kopie trojitého Lateránského schodiště - Svatých schodů. Na jejich vrcholku je oltář s obrazem Krista na hoře Olivetské od J. Hellicha z roku 1862 a kopie Božího hrobu (instalován je pouze o Velikonocích). Po obou stranách schodiště visí obrazy křížové cesty. V roce 2001 byla obnovena tradice velikonočního stoupání po schodišti (po kolenou). Slavnost se koná vždy na Velký pátek v 16,30.


20110109_18
Přímo pod schodištěm je vybudována kopie Svaté jeskyně s nejstaršími dochovanými jesličkami u nás z roku 1738. Jeskyně, která byla vysvěcena v roce 1712, má kolorované štuky s antickými motivy, kvetoucími keři a různými zvířátky. Údajně sem chodil pro inspiraci Bedřich Smetana.

Zajímavostí je freska nad dveřmi do sakristie, na které je znázorněno zničení kostela husitskými vojsky - je to jediné zobrazení Jana Žižky v katolickém kostele.


20100913_183
Na nádvoří si potom můžeme ještě prohlédnout sochu zakladatele kostela císaře Karla IV. z roku 1837 od J. Maxe, která sem byla přenesena z tzv. Neuretterova domu v Karlově ulici 14.

Doporučuji absolvovat v neděli odpoledne prohlídku s průvodcem. Provádí sám pan farář, který zahrne návštěvníky takovou smrští informací, dat, jmen a jiných údajů, že není v silách si je zapamatovat. Tak tak jsem stačila zapisovat. Pouze během prohlídky se totiž dostanete na Lateránské schody, které jsou jinak nepřístupné, i do podzemní kaple (ta bývá výjimečně přístupná o vánocích, jinak také ne). Prohlídka trvá asi hodinu a byla pro mě  opravdu jedním z nejsilnějších zážitků v poslední době.
  
20100913_186
Při odchodu z areálu ještě zjistíme, že na zadní straně barokní brány jsou vymalovány sluneční hodiny.

Nové Město, Ke Karlovu 1
Kostel je otevřen v neděli od 14 do 16,30 hod, komentovaná prohlídka se koná ve 14,30 hod
Vstupné na prohlídku dobrovolné ve formě příspěvku na kostel
 


Komentáře

1 Martin Cibulka Martin Cibulka | E-mail | 6. února 2011 v 8:59 | Reagovat

Dobrý den,tak jako byla prohlídka areálu,kostela Vašim nejsilnějším zážitkem poslední doby,tak je pro mne tento článek myslím jeden z nejlepších poslední doby! Děkuji a prohlídku budu určitě co nejdříve absolvovat! Úžasné!!   Martin

2 praga-magica praga-magica | 6. února 2011 v 18:00 | Reagovat

Děkuji, to je od Vás milé. Prohlídka opravdu stojí za to.

3 zarox21 zarox21 | E-mail | Web | 9. srpna 2011 v 9:12 | Reagovat

Moc hezky napsáno a zdokumentováno. Zatímco na barokní fasádu jsem si nějak zvykla, nazdobený vnitřek v kombinaci s gotickými okny mě překvapil. Určitě se tam musím nějakou neděli vypravit!

4 praga-magica praga-magica | 9. srpna 2011 v 22:26 | Reagovat

Děkuji za komentář. Návštěva opravdu stojí za to.

5 allure wedding dresses allure wedding dresses | E-mail | Web | 3. listopadu 2012 v 2:01 | Reagovat

A. One more crack like that and I'll plaster you!
http://www.sentdresses.com/

6 VFP VFP | E-mail | 16. dubna 2013 v 14:46 | Reagovat

Obraz P.M. Karlovské vyvolal odpor u tehdejšího arcibiskupa - ne snad, že by to byl nějak šokující či netradiční námět (Panna Maria v naději byl běžný ikonografický typ zvl. ve středověku), ale proto, že arcibiskup byl nakloněn osvícenství a odmítal lidový kult, který se tu vytvořil, jakožto pověrečný a tmářský. Z podobných důvodů nechal císař Josef II. z Karlova odstranit karikaturní sochy Židů.

7 Matesová Marie Matesová Marie | 29. prosince 2013 v 18:41 | Reagovat

Škoda,že jsem si tento nádherný kostel mohla prohlédnout pouze na fotografiích.Byla jsem tady již několikrát,bohužel,vždycky zavřeno.Dnes se nás sešlo více,odkaz na dveřích hlásal:otevřeno od 14,30 a ve 14,45 prohlídka.Bohužel jsme se nedočkali a všichni to vzdali.April je ještě daleko - tak nevím ,kdo si to vystřelil.
   Nemám jiný kontakt - doufám,že se to dostane k povolaným osobám.Zdravíá Marie

8 praga-magica praga-magica | 31. prosince 2013 v 1:02 | Reagovat

[7]: Paní Marie, to je mi líto, že jste se prohlídky nedočkali. Já s kostelem nemám nic společného, tak jen musíme doufat, že si to tady přečte někdo povolaný.
Hana

9 Sklenářová Sklenářová | E-mail | 28. března 2014 v 9:58 | Reagovat

Paní Marie i ostatní, kteří máte o prohlídku kostela zájem: 29. 12. 2013 byl na kostele vánoční program, kde bylo uvedeno, že je v neděli 29. 12. kostel uzavřen. Prohlídky zde odborně komentuje pan Michal Soukup, který je dobrovolník a má jiné zaměstnání. O Vánocích potřeboval pochopitelně i trochu volna a odpočinku. Jinak je možné se na prohlídce kostela bez jeho odborného výkladu domluvit přes záznamník na tel. 224 922 178. Doporučuji i internetové stránky kostela - kostelnakarlove - na kterých bývá upozornění, pokud je mimořádně v neděli odpoledne zavřeno. Sklenářová, patorační referentka kostela.

10 praga-magica praga-magica | 28. března 2014 v 13:21 | Reagovat

[9]: Paní Sklenářová,  děkuji za vysvětlení, doufám, že si to tady paní Marie přečte.

11 Tomáš Beránek Tomáš Beránek | E-mail | 12. října 2014 v 21:43 | Reagovat

Dobré fotky, některé důležité chybí ale jinak všem doporučuji. Kdo nenavštívil, neviděl Prahu (z archivu návštěvníků LP 1858).

12 Praga Magica Praga Magica | 13. října 2014 v 0:15 | Reagovat

[11]: Děkuji za komentář, máte pravdu, že spousta míst v kostele na fotkách není - ono se tam vlastně fotit nesmí a tohle je vše, co mi bylo dovoleno.

13 Strejčková Strejčková | E-mail | 5. listopadu 2014 v 13:47 | Reagovat

[5]:Dobrý den, chtěla jsem touto cestou moc a moc poděkovat za nádherný zážitek, kterého se nám dostalo tuto neděli v podobě neuvěřitelné komentované prohlídky p.Soukupem, který je doslova nevyčerpávající se studnicí vědomostí a historie. Zároveň pro mne bylo krásné překvapení existence Andělských schodů a Betlému pod schodištěm, o kterém jsem dosud neměla ani ponětí. Děkuji a budu určitě dále doporučovat.

14 praga-magica praga-magica | 7. listopadu 2014 v 23:46 | Reagovat

[13]: Děkuji za komentář, to poděkování patří organizátorům prohlídky, snad ho tady najdou.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama